หลีกเลี่ยงโรคมะเร็งกระเพาะอาหาร

หนึ่งในโรคมะเร็งที่ติด 1 ใน 10 โรคมะเร็งที่ชาวไทยเป็นกันมากคือโรคมะเร็งกระเพาะอาหาร ซึ่งข้อมูลที่ได้รับมาจากองค์การอนามัยโลก (GLOBOCAN) 2018 กล่าวว่า โรคมะเร็งกระเพาะอาหารเป็นต้นเหตุการเสียชีวิตอันดับที่ 3 ของการเสียชีวิตจากโรคมะเร็งทั้งหมดทั่วทั้งโลกรวมทั้งมีอุบัติการณ์เป็นอันดับที่ 5 ของโรคมะเร็งทั้งหมด

โดยพบในเพศชายมากยิ่งกว่าเพศหญิงและก็พบบ่อยในคนอายุ 40 ปีขึ้นไป ด้วยเหตุนี้การสนใจตรวจร่างกาย ไม่ปล่อยปละละเลยความผิดปกติที่มาเยี่ยมเยือนร่างกาย และก็รู้ทันโรคมะเร็งกระเพาะอาหารเป็นสิ่งจำเป็นที่จำเป็นต้องเอาใจใส่

รู้จักโรคมะเร็งกระเพาะอาหาร

กระเพาะอาหารเป็นส่วนใดส่วนหนึ่งของระบบการทำงานด้านการย่อยอาหาร มีหน้าที่ย่อยแล้วก็ซึมซับสารอาหารก่อนจะเคลื่อนต่อไปที่ลำไส้เล็กรวมทั้งลำไส้ใหญ่ สำหรับโรคมะเร็งกระเพาะอาหาร (Gastric Cancer) มีต้นเหตุที่เกิดจากเซลล์เยื่อบุผิวภายในกระจายมายัง

เยื่อบุผิวภายนอก สามารถเกิดขึ้นหลายลักษณะ ตัวอย่างเช่น เยื่อบุกระเพาะอาหาร โรคมะเร็งต่อมน้ำเหลืองกระเพาะอาหาร โรคมะเร็งเนื้อเยื่อเกี่ยวเนื่อง โดยเกิดขึ้นได้เนื่องมาจากหลายกรณีแล้วก็หลายสาเหตุ

สาเหตุโรคมะเร็งกระเพาะอาหาร

สาเหตุที่ก่อให้เกิดโรคมะเร็งกระเพาะอาหารมีหลายสาเหตุ ได้แก่

การได้รับเชื้อแบคทีเรีย Helicobacter Pylori. (H.pylori) ซึ่งเชื้อแบคทีเรียตัวนี้เมื่อเข้าไปอาศัยอยู่ในกระเพาะจะสร้างพิษ ก่อให้เกิดการอักเสบเรื้อรังเป็นแผลในกระเพาะอาหาร แผลในลำไส้เล็ก เป็นเหตุให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของเซลล์ กลายเป็นโรคมะเร็งกระเพาะอาหารได้ในที่สุด

อาการโรคมะเร็งกระเพาะอาหาร

คนป่วยโรคมะเร็งกระเพาะอาหารส่วนมากพบได้ทั่วไปว่าป่วยในระยะลุกลาม เพราะว่าในระยะเริ่มต้นของโรคมักไม่แสดงอาการใดๆก็ตามจนถึงอาการรุนแรงขึ้นอาการในระยะยังไม่ลุกลาม ตัวอย่างเช่น

-อาหารไม่ย่อย

-ไม่สบายท้อง

-อาการท้องอืด

-จุก

-แน่นท้อง

-คลื่นไส้

-ไม่อยากกินอาหาร

-น้ำหนักลด

-บางทีอาจปวดแสบปวดร้อนที่หน้าอก

รักษาโรคมะเร็งกระเพาะอาหาร

การดูแลและรักษาโรคมะเร็งกระเพาะอาหารทำได้โดยผ่าตัด ให้เคมีบำบัดรักษา และก็ฉายแสงรักษาขึ้นอยู่กับระยะ อาการ แล้วก็ความร้ายแรงของผู้ป่วยในระยะแรกที่มีลักษณะเหมือนโรคกระเพาะอาหารอักเสบหรือแผลในกระเพาะอาหาร แพทย์จะให้กินยาฆ่าเชื้อโรค ถ้าหากอาการกำเริบใน 2 อาทิตย์ หรืออาการไม่ดีขึ้นเมื่อครบ 6 – 8 อาทิตย์ของการดูแลรักษาจำเป็นที่จะต้องเข้ารับการส่องกล้องตรวจกระเพาะอาหารเพื่อการดูแลรักษาในขั้นต่อไป

โรคมะเร็งระยะเริ่มต้นที่ยังอยู่ที่ผิวเยื่อบุส่วนใหญ่ตัดออกโดยการส่องกล้องกระเพาะอาหาร ระยะเริ่มต้นของโรคมะเร็งกระเพาะอาหาร แพทย์อาจกระทำการผ่าตัดส่วนที่เป็นโรคมะเร็งออกไป โดยเป็นการผ่าตัดกระเพาะอาหารรวมทั้งการผ่าตัดเลาะต่อมน้ำเหลืองที่มีการกระจายของโรคมะเร็ง หลังจากนั้นก็เลยให้ยาเคมีบำบัดรักษาหลังผ่าตัดเพื่อทำลายเซลล์มะเร็งที่เหลืออยู่หรือหยุดการเจริญเติบโตของเซลล์ของโรคมะเร็งทั่วร่างกาย

 

สนับสนุนโดย  bk8

Theme: Overlay by Kaira Extra Text
Cape Town, South Africa